• Paire de girandoles aux ananas
  • Paire de girandoles aux ananas
  • Paire de girandoles aux ananas
  • Paire de girandoles aux ananas
  • Paire de girandoles aux ananas

名贵罕有凤梨造型烛台 – 法国 BACCARAT 手工制造厂

Baccarat Manufacture

名贵罕有成对烛台,Baccarat手工制造厂水晶玻璃,造型为凤梨。框架为青铜镀金。
烛台主干为多面纺锤形,雕刻有钻石形状纹饰,顶部为凤梨造型艺术装饰。主干上伸出两支呈丰裕之角状的灯臂,支架为天鹅颈造型,带有叶饰。灯臂中心为小圆盘,装饰有水晶流苏以及眼泪。蜡烛托盘亦为凤梨造型设计。
烛台底座为圆形,带有阳光四射设计。

法国艺术家,创作于法国,Baccarat 手工制造厂,十九世纪下半叶,1890 年。

 

作品尺寸

高度:38 厘米 – 宽度:37 厘米

其他建议