• cipriani
  • Naked women
  • Naked women by Cipriani
  • Naked women by Cipriani
  • Naked women by Cipriani
  • Naked women by Cipriani
  • Naked women by Cipriani
  • Naked women by Cipriani
  • Naked women by Cipriani
  • signature

裸体女性,雕塑家 Ugo Cipriani 作品

大型青铜雕塑,绿色表面上光工艺。作品刻画了一位半跪姿态的年轻女性,赤裸身体,头向后仰。她右手抬起,捋顺秀发。女子坐落于长方形切边底座之上。

艺术家签名:U. Cipriani
法国艺术家,创作于法国,约 1930 年至 1940 年间

 

作品尺寸


Notice: Trying to get property 'post_title' of non-object in /data/user/htdocs/wp-content/themes/hongo/woocommerce/content-single-product/single-product-sticky.php on line 80

其他建议