• Le char d'Aurore
  • Le char d'Aurore
  • Le char d'Aurore
  • Le char d'Aurore
  • Le char d'Aurore
  • Le char d'Aurore
  • Le char d'Aurore signature
  • Le char d'Aurore signature

黎明女神的彩车,雕塑家 AUGUSTE MOREAU 作品

Moreau Auguste


精美罕有的青铜雕塑,褐色表面上光工艺。作品呈现了古希腊神话中黎明女神奥罗拉站在她的花车上。前方拉着花车的是带着双翅的丘比特和飞鸟。

底座签章:巴黎,Auguste Moreau (巴黎沙龙奖章)
发行方:Moreau工作室
时代:1890 年
展出博物馆:卡昂博物馆,巴黎装饰艺术博物馆,巴黎奥赛博物馆,巴黎东京宫,卢浮宫博物馆

 

 

作品尺寸

高度:88 厘米 – 长度:33 厘米 – 深度:24 厘米

其他建议